Backa
Frammåt

1913 - 1919

STAL grundas
Verksamheten inleds

1913

Verksamheten inleds

Verksamheten i Finspång inleds genom övertagande av AB Nordiska Motorverkstädernas lokaler och personal i de av Finspongs Styckebruk år 1903 uppförda nya kanonverkstäderna. STAL övertar rymliga verkstadskomplex med sammanlagd yta på nära en kvadratkilometer och med modern maskinutrusning. STAL fick även köpa det vackra Finspongs slott grundlagt 1668 och färdigbyggt 1685 av den store kanonfabrikören Louis de Geer d.y. Slottet blev huvudkontor med konstruktionskontor. Personalen var van vid precisionsarbeten i järn och stål. Första arbetsdagen var den 4 mars 1913.

STAL:s ritkontor inrättades i galleriet på slottet.
Den första beställningen

1913

Den första beställningen

Den första ångturbinbeställningen till STAL kommer från Londons spårvägar. ”B-1” levereras i maj till Willesden i London med en effekt på 1000 kW (tillverkningen skedde dock i Lövholmen hos moderföretaget Ljungströms Ångturbin). Turbinen var i drift till i början av 1960-talet, totalt över 50 år. Turbinsystemet finns nu utställt på Science Museum i London.

Företagets första orderbok.
Den första leveransen
Marinturbiner
Fullbelagt
Under ASEAs vingar

1920 - 1929

Avtappnings- och mottrycksturbiner lanseras

1930 - 1939

Oscar wiberg prisas
Leire startar yrkesskolan
Under ASEAs vingar

1940 - 1949

Högtflygande planer på jetmotorer

1945

Högtflygande planer på jetmotorer

STAL utvecklar jetmotorer för stridsflygplan under ledning av Curt Nicolin. Man återknyter även kontakten med grundaren Birger Ljungström som anställs som konsult. Motorerna får namn efter sjöarna runt Finspång; Skuten, Dovern och Glan. Staten backar dock ur affären eftersom billigare motorer kan produceras i England men flygförvaltningen underströk att STAL hade gjort ett mycket gott arbete och företaget fick en fullgod ekonomisk kompensation i form av royalty för 300 motorer som aldrig producerades.

Jetmotorn Dovern monteras på Ljungströmverkstaden 1951.
En jätte bland ångturbiner

1948

En jätte bland ångturbiner

STAL tillverkade världens största dubbelrotationsturbin, en 65 000 kW STAL-turbin, vid Statens Ångkraftverk i Västerås.

Turbinhall vid Statens Ångkraftverk i Västerås
Nytt laboratorium

1949

Nytt laboratorium

Ett laboratorium för materialundersökning invigs i Finspång 1936. Tretton år senare invigs ett nytt välutrustat forskningslaboratorium med avdelningar för bland annat kemi, fysik-mekanik, vibrationer, röntgen och strömningsteknik. En huvudfråga för materiallaboratoriet var att hitta material som klarade allt högre temperaturer. Ett problem gällde krypning, allstå en långsam deformation som vissa material genomgår vid mekanisk belastning under höga temperaturer och som kan orsaka materialbrott. STAL tog redan under 1930- och 1940-talen fram egen avancerad utrustning för krypprovning. Spänningskorrosion, försprödning och utmattning av material var andra nötter att knäcka och STAL låg långt framme i den internationella utvecklingen.

Anders Bjärbo och Ragnar Ekbom i laboratoriet på 50-talet.

1950 - 1959

Nicolin blir direktör
Den första gasturbinen

1953

Den första gasturbinen

Den första beställningen på en gasturbin kommer från Yngeredsfors Kraft AB i Halland. Den får produktnamnet GT 35 och bygger på erfarenheterna från flygmotorn Glan. Turbinen var på 10 MW med en verkningsgrad på 24,5 procent. GT 35 har modifierats genom åren men finns fortfarande med i företagets produktprogram under namnet SGT-500, nu på 19 MW.

Gustav VI Adolf besöker Finspång på sin eriksgata.

GT 35
Gasturbinen är i drift
Sammanslagning med DLÅ
Världens största gasturbin

1960 - 1969

Turbinanläggning för kärnkraft
Världsledande på fartygsdrift

1970 - 1979

Bygger i Ludvika

1980 - 1989

Värmepumpar, ASEA STAL AB...
...blir ABB STAL AB
Rättigheter till GT 10

1990 - 1999

Tredje generationen turbiner
Curt Nicolin Gymnasiet

1996

Curt Nicolin Gymnasiet

STAL grundar friskolan Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) i Finspång för att förbättra rekryteringsunderlaget till företaget genom att erbjuda en yrkesutbildning av hög klass eller lägga en bra grund för fortsatta högskolestudier. Skolan ägs numera till 51 procent av Industriellt Utvecklingscentrum i Finspång och till 49 procent av kommunen. IUC ägs av Siemens och flera andra industriföretag i Finspång.

GTX 100
ABB Alstom Power

2000 - 2009

Framgångsrikt arbete för jämställdhet
GT10C till Egypten
Siemens tar över
Tillbaka till Finspång
SIT växer
Världsledande på solkraftturbiner
Rya Kraftvärmeverk

2006

Rya Kraftvärmeverk

Skandinaviens största kombikraftverk, Rya Kraftvärmeverk, invigs vid Ryahamnen på Hisingen i Göteborg. Hela anläggningen levereras nyckelfärdig av turbinföretaget i Finspång till Göteborg Energi. Kraftvärmeverket innehåller tre SGT-800 och en SST-900 som sammanlagt kan leverera 261 MW el och 294 MW värme. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av Göteborgs behov. Den totala verkningsgraden uppgår till hela 92,5 procent. Anläggningen eldas med naturgas och utsläppet av kväveoxid är mycket lågt; av svavel och stoft i princip ingenting.

Rya kraftvärmeverk i Göteborg togs i drift som Skandinaviens största 2006.
Nyanställningar i Trollhättan

2010 - 2012

SGT-750 gör entré

2010

SGT-750 gör entré

Gasturbinen SGT-750 på 37 MW och med en verkningsgrad på 40 procent introduceras på världsmarknaden. Utvecklingsarbetet sker i Finspång, tar mer än tre år och kostar ungefär en miljard kronor. För första gången används ritningar i fullskalig 3D vid konstruktionsarbetet. Turbinen är mycket kompakt, har renare utsläpp och kräver ett mycket begränsat underhåll. Första kunden finns i Tyskland.

Siemens Gas Turbine SGT-750

Nytt kontor i Finspång

2012

Nytt kontor i Finspång

Kontoret Dalen invigs den 18 juni. Kontoret har plats för nästan 1000 personer, varav merparten tillhör Serviceavdelningen. Arbetsmiljön präglas av rörlighet och flexibilitet. Skrivborden är inte personligt tilldelade utan de anställda väljer varje dag den plats som är bäst lämpad för de aktuella arbetsuppgifterna. Kontoret uppnår guld-nivå i den internationella miljöklassningen LEED.

2013

100 år!

2013

Turbinföretaget i Finspång fyller 100 år!

Turbinföretaget i Finspång har idag nästan 3000 anställda. Detta år driftsätts den första SGT-750 hos kund. Ledningen i Tyskland beslutar dessutom att Finspång ska fortsätta tillverka SGT-500 som fortfarande hittar nya kunder 60 år efter sin födelse.

Företaget har sedan starten tillverkat ca 2 300 ångturbiner och 700 gasturbiner. Idag finns turbiner från Finspång i drift i över 100 länder på alla kontinenter samt på olje- och gasplattformar på världens hav. Exportandelen är 95 %.